Каталог університетів Словаччини

Каталог університетів Словаччини

Каталог університетів Словаччини, у каталозі 17 університетів Словаччини з переліком факультетів і спеціальностей. Для швидкого пошуку факультету або спеціальності скористайтеся пошуковим фільтром або перегляньте весь каталог вишів.

Академія музичних мистецтв (Vysoká škola múzických umení v Bratislave)
Театральний факультет (Divadelná fakulta)
Акторська майстерність
Мистецтво лялькового театру
Менеджмент театру
Сценографія
Театр драматургії та театральних п'єс
Театральна режисура
Факультет музики і танців (Hudobná a tanečná fakulta)
Вокал
Дережування та композиція
Драматургія та теорія музики
Клавішні інструменти
Струнні та духові інструменти
Хореографія
Церковна музика
Факультет фільму і телебачення (Filmová a televízna fakulta)
Анімація
Звуко-режисура
Кінематографія та візуальні ефекти
Виробництво аудіовізуального мистецтва
Режисура художніх і документальних фільмів
Сценаристика
Жилінський університет (Žilinská univerzita v Žiline)
Архітектурний факультет (Fakulta architektúry)
Геодезія і картографія
Інжиніринг
Будівельні конструкції
Технології та менеджмент будівництва
Факультет гуманітарних наук (Fakulta humanitných vied)
Mediamatika та культурна спадщина
Навчання громадянська освіта (комбінований)
Навчання Музичному мистецтву (комбінований)
Підготовка вчителів з англійської мови та літератури (у комбінації)
Викладання математики (комбінований)
Викладання релігійної освіти (у поєднанні)
Факультет інженерної безпеки (Fakulta bezpečnostného inžinierstva)
Аварійно-рятувальні служби
Антикризове управління
Безпеки та захисту критичної інфраструктури
Управління безпекою
Факультет машинобудування (Strojnícka fakulta)
Промислове машинобудування
Інжиніринг
Матеріали та технології в автомобільній промисловості
Машинобудівні технології
Системи автоматизованого проектування та моделювання
Транспортні засоби та двигуни
Енергетика та екологічна інженерія
Факультет управління та інформатики (Fakulta informatiky a managementu)
Інформатика
Комп'ютерна техніка
Менеджмент
Факультет експлуатації та економіки транспорту і комунікацій автомобільний транспорт (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
Водний транспорт
Повітряний транспорт
Залізничне перевезення
Пересилання та логістика (щодня)
Професійний пілот
Технології та поштові послуги
Транспортні послуги в пасажирському транспорті
Фінансовий менеджмент
Економіка та менеджмент
Електронна комерція та управління
Факультет електротехніки (Fakulta elektrotechniky)
Автоматизація
Біомедична інженерія
Мультимедійні технології
Телекомунікації
Електротехніка
Католицький університет (Katolícka univerzita v Ružomberku)
Медичний факультет (Fakulta zdravotníctva)
Лабораторна діагностика в медицині
Медична сестра (догляд за хворими)
Неотложна медична допомога
Радіологія
Фізіотерапія
Педагогічний факультет (Pedagogická fakulta)
Біологія
Географія
Дошкільна та Початкова освіта
Інформатика
Італійська мова та література
Математика
Музика
Педагогіка
Релігійна освіта
Російська мова та література
Соціальна робота
Хімія
Філософський факультет (Filozofická fakulta)
Англійська мова та література
Германістика
Журналістика
Історія
Політологія
Психологія
Релігійна освіта
Релігія
Словацька мова та література
Філософія
Пряшівський університет (Prešovská univerzita v Prešove)
Медичний факультет (Lekárska fakulta)
Акушерство
Гігієна порожнини рота
Лабораторна діагностика в медицині
Медична сестра (догляд за хворими)
Радіологія
Швидка медична допомога
Фізіотерапія
Факультет гуманітарних і природничих наук (Fakulta humanitných a prírodných vied)
Андрагогіка
Біологія
Географія
Географія та прикладна геоінформатика
Математика
Методика навчання
Педагогіка
Фізика
Фізична інженерія сучасних матеріалів
Екологія
Факультет менеджменту (Fakulta manažmentu)
Менеджмент (управління персоналом, туризм, маркетинг
Менеджмент навколишнього середовища
Туризм, готельний бізнес і СПА
Факультет спорту (Fakulta športu)
Здоров'я та спорт
Викладач фізкультури
Тренерство
Філософський факультет (Filozofická fakulta)
Англійська мова та культура
Англійська мова та література
Дослідження центральної Європи
Історія
Медіа дослідження
Музика
Німецька мова та культура
Німецька мова та література
Політологія
Психологія
Російська мова та культура
Російська мова та література
Словацька мова та культура
Словацька мова та література
Соціальна робота
Українська мова та література
Філософія
Французька мова та культура
Естетика
Етика
Технічний університет (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Архітектурний факультет (Fakulta architektúry)
Архітектура та будівництво
Інжиніринг трафіку, проєктування, будівництво
Картографія та геодезія
Комп'ютерне та математичне моделювання
Наземне будівництво
Планування ландшафту та благоустрій території
Управління водними ресурсами та гідротехніка
Управління та технології
Факультет інформатики та інформаційних технологій (Fakulta informatiky a informačných technológií)
Інформатика
Інформаційні системи
Розробка програмного забезпечення
Факультет Матеріалознавства (Трнава) (Materiálovotechnologická fakulta;Trnava)
Автоматизація в промисловості та прикладна
Інжиніринг матеріалів
Інформатика
Комплексна безпека
Комп'ютерна підтримка у виробничих технологіях
Менеджмент на виробництві
Мехатроніка в технологічних об'єктах
Виробництво обладнання та систем
Управління виробництвом технології виробництва
Факультет машинобудування (Strojnícka fakulta)
Комп'ютеризація та автоматизація машин і процесів
Машинобудівні матеріали та технології
Мехатроніка та прикладна механіка
Мобільні робочі машини та транспортні засоби
Екологічні технології
Енергетика
Факультет хімічної та харчової технології (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)
Біотехнологія
Косметика, харчування, продукти
Управління, автоматизація та інформатизація в галузі хімії та продуктів харчування
Хімічна інженерія
Хімічні речовини та медична хімія
Факультет електротехніки та інформатики (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Автомобільні електротехнології
Інжиніринг та ядерна фізика
Кібернетика та робототехніка
Прикладна інформатика
Телекомунікації
Електроніка
Електротехніка
Електроенергетика
Технічний університет у Зволені (Technická univerzita vo Zvolene)
Столярний факультет (Drevárska fakulta)
Безпека та профілактика пожеж
Деревообробна промисловість та економіка
Деревообробне виробництво
Дизайн інтер'єру та меблів
Виготовлення дерев'яних будинків
Будівництво та проектування меблів
Управління меблевим і деревообробним виробництвами
Факультет лісового господарства (Fakulta je ľahko organizovaná)
Міське лісове господарство та лісівництво
Зоологія та мисливство
Лісівництво
Факультет екологічних та виробничих технологій (Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky)
Управління виробничими процесами
Управління процесами виробництва та технологія виробництва
Екотехніка
Технічний університет у Кошице (Technická univerzita v Košiciach)
(Факультет виробничих технологій (Прешов) (Fakulta výrobných technológi, Prešov)
Комп'ютерна підтримка виробничих технологій.
Комп'ютерне конструювання технологічних систем.
Менеджмент виробничої сфери.
Моніторинг та діагностика технічних пристроїв.
Відновлювані джерела енергії
Прогресивні технології.
Технології в автомобільному виробництві.
Авіаційний факультет (Letecká fakulta)
Авіонічні системи та сенсорика (Електроніка).
Обслуговування повітряних суден.
Офіцер управління повітряним рухом.
Професійний пілот
Управління повітряним транспортом.
Архітектурний факультет (Fakulta architektúry)
Водоохоронне будівництво.
Несучі конструкції та будівництво транспортних комунікацій.
Несучі конструкції будівель.
Реалізація будівництва транспортних комунікацій.
Будівництво та архітектура.
Будівництво з використанням екотехнологій.
Технічні системи будівель.
Технологія та менеджмент у будівництві.
Факультет гірничої справи, екології, управління технологічними процесами та геотехнологій (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií)
Автоматизація та управління процесами одержання та переробки сировини.
Геодезія та географічні інформаційні системи.
Геологічна інженерія.
Геологічна розвідка.
Геологія та регіональний розвиток.
Геотуризм (придбання та переробка природних ресурсів).
Інженерна геодезія та кадастр нерухомості.
Інформатизація процесів одержання та обробки сировини.
Використання альтернативних джерел енергії.
Комерційна логістика.
Менеджмент у галузі природних ресурсів.
Менеджмент процесів.
Мінералургія та екотехнології.
Охорона навколишнього середовища та екотехнології сировини.
Промислова логістика.
Техніка гірничорятувальної, пожежної та виробничої безпеки.
Технології в нафтовій і газовій промисловості.
Транспортна логістика компаній.
Управління водним господарством у комунальній сфері.
Управління якістю процесів отримання та переробки сировини.
Шахтні та тунельні технології і техніка.
Факультет машинобудування (Strojnícka fakulta)
Автоматизація та керування пристроями і процесами.
Автомобільне виробництво.
Безпека технічних систем.
Біомедична інженерія.
Вимірювання в машинобудуванні.
Інженерія якості продукції.
Комп'ютерне забезпечення машинобудівного виробництва.
Машинобудівна інженерія.
Менеджмент технічних та екологічних ризиків у машинобудуванні.
Метрологія.
Мехатроніка.
Переробка пластмас.
Прикладна механіка.
Виробничі пристрої та механізми.
Промислова інженерія.
Зварювання, пайка та комп'ютерна обробка.
Техніка захисту навколишнього середовища.
Транспортна техніка та логістика.
Управління та економіка підприємства.
Пристрої та механізми в будівництві, сільському господарстві, обробній промисловості.
Енергетичні пристрої та механізми.
Факультет металургії (Fakulta metalurgie)
Біометалургія.
Інженерія матеріалів.
Інтегровані системи управління
Ливарна справа.
Металургія.
Обробка матеріалів.
Переробка та утилізація відходів.
Теплотехніка та газове господарство.
Факультет освітніх мистецтв (Fakulta umení)
Архітектура та урбаністика.
Дизайн.
Вільне художнє мистецтво.
Факультет електротехніки та інформатики (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Автоматизовані електротехнічні системи.
Інтелектуальні системи.
Інформатика.
Комп'ютерне моделювання.
Ком'ютерні мережі.
Мультимедійні комунікаційні технології.
Промислова електротехніка.
Технології в автомобільній електроніці.
Розумна електроніка.
Фізична інженерія сучасних матеріалів.
Господарська інформатика.
Електротехнічні системи.
Електроенергетика.
Економічний факультет (Ekonomická fakulta)
Фінанси, банківська справа та інвестиції.
Економіка та менеджмент державного управління.
Трнавський університет (Trnavská univerzita v Trnave)
Медичний факультет (Lekárska fakulta)
Лабораторна діагностика в медицині
Медична сестра (догляд за хворими)
Соціальна робота
Педагогічний факультет (Pedagogická fakulta)
Англійська мова та література
Анімація в образотворчому мистецтві
Біологія
Дошкільна та початкова освіта
Образотворче мистецтво
Інформатика
Математика
Німецька мова та література
Репетиторство та соціальна педагогіка
Словацька мова та література
Хімія
Етика
Юридичний факультет (Právnická fakulta)
Юриспруденція
Університет ветеринарної медицини та фармації (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach)
Кафедра анатомії, гістології та фізіології
Кафедра анатомії, гістології та фізіології
Кафедра біології та генетики
Кафедра біології та генетики
Кафедра ботаніки та фармакогнозії
Кафедра ботаніки та фармакогнозії
Кафедра мікробіології та імунології
Кафедра мікробіології та імунології
Відділ гігієни харчових продуктів та харчових технологій
Відділ гігієни харчових продуктів та харчових технологій
Відділ патології та патофізіології
Відділ патології та патофізіології
Відділ фармакології та токсикології
Відділ фармакології та токсикології
Відділ хімії, біохімії та біофізики
Відділ хімії, біохімії та біофізики
Університет Коменського (Univerzita Komenského v Bratislave)
Юридичний факультет (Právnická fakulta)
Юриспруденція
Медичний факультет (Lekárska fakulta)
Загальна медицина
Стоматологія
Медичний факультет (Мартін) (Lekárska fakulta)
Акушерство та гінекологія
Анестезіологія та реаніматологія
Венерологія
Клінічна фармакологія
Медична біофізика
Медична сестра (догляд за хворими)
Медична, клінічна та фармацевтична біохімія
Неврологія лицьового нерва
Нормальна та патологічна фізіологія
Патологічна анатомії в судовій медицині
Педіатрія
Фармакологія
Хірургія
Педагогічний факультет (Pedagogická fakulta)
Англійська мова та література
Біологія
Дошкільна та початкова освіта
Образотворче мистецтво
Інформатика
Історія
Лікувальна педагогіка
Математика
Німецька мова та література
Психологічна та професійна допомога для людей з обмеженими можливостями
Репетиторство та соціальна педагогіка
Словацька мова та література
Соціальна робота
Спеціальна педагогіка
Хімія
Етика
Факультет природничих наук (Prírodovedecká fakulta)
Біологія
Біохімія
Географія, регіональний розвиток та європейська інтеграція
Географія та геоекологія для ландшафтного планування
Географія та демографія в державних органах влади
Географія та картографія
Геологія
Геологія в галузі землекористування
Медична біології
Палеобіологія
Викладання біології
Систематична біологія
Хімія
Факультет математики, фізики та інформатики (Fakulta matematiky,fyziky a informatiky)
Біоінформатика
Біомедична фізика
Відновлювані джерела енергії
Геометрія
Інформатика
Математика
Математика
Математика в страхуванні
Прикладна інформатика
Управлінська математика
Фізика
Фінансова та економічна математика
Факультет менеджменту (Fakulta managementu)
Міжнародний менеджмент
Менеджмент
Факультет соціальних та економічних наук (Fakulta sociálnych a ekonomických vied)
Європейські дослідження
Прикладна економіка
Соціальна антропологія
Трудова та соціальна психологія
Факультет фізичного виховання і спорту (Fakulta telesnej výchovy a športu)
Викладач фізкультури
Спорт і здоров'я
Тренерство
Фітнес-тренер
Фармацевтичний факультет (Farmaceutická fakulta)
Медичні та діагностичні прилади
Фармацевтика
Університет Матея Бела (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Педагогічний факультет (Pedagogická fakulta)
Дошкільна та початкова освіта
Євангельська теологія та місія
Образотворче мистецтво
Музика
Психологія
Репетиторство
Соціологія
Етика
Факультет природничих наук (Fakulta prírodných vied)
Біологія
Географія
Геологія
Інформатика
Математика
Математика
Судово-медична хімія
Екосистеми та екологія
Факультет політичних наук і міжнародних відносин (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)
Міжнародні відносини
Політика
Економічний факультет (Ekonomická fakulta)
Логістика
Регіональне управління
Управління та економіка
Управління та економіка громадського сектору
Фінанси, банківська справа та інвестиції
Юридичний факультет (Právnická fakulta)
Юриспруденція
Університет Павла Йозефа Шафарика (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Fakulta verejnej správy (Факультет державного управління)
Державне (громадське) управління.
Європейське державне управління.
Громадська політика і держуправління в середній Європі.
Медичний факультет (Lekárska fakulta)
Суспільна охорона здоров'я.
Стоматологія.
Фізіотерапія.
Факультет природничих наук (Prírodovedecká fakulta)
Біологія, педагогіка.
Біологія.
Географія, педагогіка.
Географія.
Інформатика, педагогіка.
Інформатика.
Математика, педагогіка.
Математика.
Фізика, педагогіка.
Фізика.
Хімія, педагогіка.
Хімія.
Екологія
Філософський факультет (Filozofická fakulta)
Англійська та німецька мови з ухилом під структури та економіку ЄС.
Англійська та французька мови з ухилом під структури та економіку ЄС.
Англійська мова та література, педагогіка.
Англійська мова з ухилом під структури та економіку ЄС.
Британська філологія.
Історія, педагогіка.
Латинська мова та література, педагогіка.
Німецька мова та література, педагогіка.
Суспільствознавство, педагогіка.
Політологія.
Психологія, педагогіка.
Психологія.
Словацька мова та література, педагогіка.
Соціальна робота.
Теорія масової комунікації.
Філософія.
Етика, педагогіка.
Юридичний факультет (Právnická fakulta)
Право
Університет Св. Кирила і Мефодія (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
Факультет ЗМІ комунікації (Fakulta masmediálnej komunikácie)
Дослідження засобів масової інформації
Комунікація в ЗМІ
Маркетингові комунікації
Відносини зі ЗМІ
Теорія цифрових ігор
Факультет соціальних наук (Fakulta sociálnych vied)
Державне управління
Європейські дослідження
Політологія
Соціальні послуги та консультації
Управління державної служби
Управління соціальними службами
Університет сільського господарства (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
Технічний факультет (Technická fakulta)
Безпека на виробництві
Обращення з відходами
Системи управління в технології виробництва
Технологія біосистем
Експлуатація транспорту та вантажно-розвантажувальні машин
Факультет біотехнології та харчової промисловості (Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
Агробіотехнологія
Винна справа
Контроль і безпека харчових продуктів
Прикладна біологія
Технології в гастрономії та харчові продукти
Факультет європейських досліджень та регіонального розвитку (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoj)
Менеджмент навколишнього середовища
Політика Європейського Союзу та регіональний розвиток
Розвиток сільського туризму та сільських районів
Факультет міжнародних відносин (Fakulta medzinárodných vzťahov)
Гіпологія
Загальне сільське господарство
Харчування людини
Сільське господарство
Управління тваринництвом
Управління виробництвом продукції
Стійке сільське господарство та розвиток сільських районів
Факультет економіки та менеджменту (Fakulta ekonomiky a manažmentu)
Бізнес підприємства
Бухгалтерський облік
Кількісні методи в економіці
Міжнародний бізнес з аграрними товарами
Управління
Управління та екологічна економіка
Економіка
Університет Філософа Костянтина (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Педагогічний факультет (Pedagogická fakulta)
Англійська мова та культура
Англійська мова та література
Дошкільна та початкова освіта
Образотворче мистецтво
Музика
Педагогіка
Психологія
Спеціальна освіта та освіта для людей з обмеженими можливостями
Спорт і відпочинок
Фізкультура
Факультет природничих наук (Fakulta prírodných vied)
Біологія
Географія
Географія в регіональному розвитку
Інформатика
Статистичні та математичні методи та інформації в галузі економіки та фінансів
Технічна мінералогія
Фізика
Екологія
Факультет соціальних наук та охорони здоров'я (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctv)
Неотложна медична допомога
Психологія
Соціальні послуги та консультації
Соціологія
Художня академія (Akadémie umení v Banskej Bystrici)
Факультет драматичного мистецтва (Fakulta dramatických umení)
Акторська майстерність
Драматургія та режисура
Режисура фільмів і написання сценарію
Факультет образотворчих мистецтв (Fakulta výtvarných umení)
3D Графіка
Digital Media
Живопис
Скульптура
Факультет музичної майстерності (Fakulta muzických umení)
Інтерпретувальне мистецтво
Композиція в музиці
Економічний університет (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Košice) (Факультет бізнес-економіки (Кошице) (Fakulta podnikohospodárska)
Бізнес на підприємстві
Менеджмент підприємства економіка
Факультет бізнес-менеджменту (Fakulta podnikového manažmentu)
Менеджмент та економіка
Фінансовий менеджмент
Факультет інформатики (Fakulta informatiky)
Бухгалтерський облік
Інформатика в економіці
Менеджмент
Факультет комерції (Obchodná fakulta)
Бізнес у торгівлі
Бізнес-послуги та туризм
Міжнародний бізнес
Факультет міжнародних відносин (Fakulta medzinárodných vzťahov)
Міжнародні відносини в економіці
Економічний факультет (Ekonomická fakulta)
Банківська справа, фінанси, інвестиція
Державна економіка
Регіональний розвиток і державне управління
Соціальний менеджмент та управління персоналом
Страхова система
Економіка і право
Економічна журналістика та економічна теорія

Безкоштовна вища освіта в Словаччині, з чого почати?

Надішліть заявку через контактну форму або зателефонуйте за номером +38(050)312-80-87 і ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Замовте безкоштовну консультацію просто зараз.